تحلیل

کرونا فرصتی برای مذاکره و امتیاز دادن به آمریکا نیست

کرونا فرصتی برای مذاکره و امتیاز دادن به آمریکا نیست

فواد ایزدی
با گسترش ویروس کرونا، عده‌ای در آمریکا مانند آقای پمپئو که پرونده ایران را در آمریکا پیگیری می‌کنند احساس کرده‌اند فرصتی پیدا شده است که اهداف خود در قبال ایران را به پیش ببرند. در چنین وضعیتی نکته جالب توجه این است که موضوع حقوق بشر و برملا شدن چهره واقعی آمریکا اولویت اصلی این افراد در آمریکا نیست و دولت ترامپ فقط می‌خواهد از فرصت بدست آمده علیه ایران استفاده کند.
آخرین اخبار
جنس متفاوت سفر شمخانی به عراق
رویکرد جدیدی وارد پرونده عراق شده است

جنس متفاوت سفر شمخانی به عراق

علی موسوی خلخالی
پایگاههای امریکا در آلمان، زیر تیغ انتقاد چپگراها
آیا شکایت نمایندگانِ آلمان از صدر اعظم به نتیجه می رسد

پایگاههای امریکا در آلمان، زیر تیغ انتقاد چپگراها

محمد حسن طاهری