برگزیت

سیاست پارسی
بالا رفتن احتمال استقلال اسکاتلند از بریتانیا پس از برگزیت
گفت وگوی «سیاست پارسی» با کارشناس اسکاتلندی

بالا رفتن احتمال استقلال اسکاتلند از بریتانیا پس از برگزیت

مصطفی افضل زاده
سیاست پارسی
بریتانیا در انتظار وعده های پسا برگزیت ترامپ
حلال ساداتیان در گفتگو با سیاست پارسی مطرح کرد؛

بریتانیا در انتظار وعده های پسا برگزیت ترامپ

سیاست پارسی
سرنوشت بریتانیا بعد از دومین انتخابات زودهنگام
رفراندوم دوم برگزیت بدون سر و صدا برگزار شد

سرنوشت بریتانیا بعد از دومین انتخابات زودهنگام