سیاست پارسی

پنج شکست اسرائیل مقابل ایران

یک تحلیلگر صهیونیست در یادداشتی به بررسی شکست‌های رژیم صهیونیستی در برابر ایران از زاویه دید خودش پرداخت و علت آن را بی‌توجهی سیاستمداران این رژیم دانست.
1133

پنج شکست اسرائیل مقابل ایران | دانلود