سیاست پارسی

دومین سالگرد خروج آمریکا از برجام

2896
به گزارش سیاست پارسی، 

هجدهم اردیبهشت دومین سالگرد خروج آمریکا زا برجام است. دولت ترامپ اما در حالی این روزها قصد دارد دوباره برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران به برجام بازگردد که در طول این دو سال کمپین فشار حداکثری ترامپ بارها شکس تخورده است. 

video_2020-05-08_09-32-12.mp4 | دانلود